Kullanıcı Adı
Parola
   
 
" Taşı Delen Suyun Gücü Değil Sürekliliğidir"
 


TÜRK AVUKATLIK ORTAKLIĞI...

Türk Avukatlık Ortaklığı'  1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 44/B. maddesi hükmü gereğince, kurumsallaşma amacına yönelik olarak, 1982 yılından beri disiplinli, uyumlu, dürüst, kararlı ve eksiksiz çalışma ilkelerini benimseyen, her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde bilgi birikimlerini paylaşan, iyi günde ve kötü günde birlikte olan Av. Cemil Karakış ile Av. İlyas Özcan ve daha evvelden tanıştıkları ve staj döneminde birlikte oldukları aynı ilkeleri benimseyen Av. Asil Türk ve Av. Mümin Serdar Güntürk tarafından; daha etkin, sürekli ve nitelikli hizmetler verebilmek için 06.05.2004 tarihinde kurulmuştur.

         ' Türk Avukatlık Ortaklığı ' Denizli Barosu Avukatlık Ortaklık sicilinin ( 1 ) sırasına kayıtlı olup, Türkiye Barolar Birliği avukatlık ortaklığı sicilinde (28) numara ile kayıtlı bulunmaktadır.

         ' Türk Avukatlık Ortaklığı' , Denizli Barosu'na kayıtlı ilk, Türkiye Barolar Birliği'ne kayıtlı 28.  avukatlık ortaklığıdır.

        ' Türk Avukatlık Ortaklığı'nın  , çalışma konuları, genel hukuk alanında tüm konuları kapsadığı gibi, özellikle ihtisaslaşmaya yönelik olarak Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi konularda hizmet veren hukuk bölümü, yine tamamen ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış arkadaşlarımızdan oluşan ceza hukuku bölümü ve  hızlı , güvenilir bir şekilde icra takiplerinin yapılıp, sonuçlandırılması için kurulmuş olan  icra takip bölümü olmak üzere üç bölümden oluşmuştur.

        Türk Avukatlık Ortaklığı ' , Denizli Barosu'na kayıtlı ilk ve tek Avukatlık Ortaklığı olarak kurulduğu dönemde Selçuk Caddesi Karakurt İş Merkezi Kat:2 No: 201 -205 Bayramyeri / Denizli adresinde faaliyetine başlamış olup şu anda , Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi No:47 Eray Apartmanı Kat:4 Denizli adresinde faaliyetine devam etmektedir. 
Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi Eray Apt.No:47 Kat:4 /Denizli
Tel: +90 258 264 64 10 Fax: +90 258 261 10 50
e-mail: avasilturk@hotmail.com